Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Основні напрями історикокраєзнавчих досліджень : соціальна історія краю; мікроісторія, історія буднів; ментальність, звичаї

Соціальна історія краю Одним із напрямів сучасних історико-краєзнавчих досліджень є вивчення соціальної історії краю, що безпосередньо пов’язаний із такою галуззю історичних досліджень, як соціальна історія.
Основні напрями історико-краєзнавчих досліджень :  Соціальна історія краю; Мікроісторія, історія буднів; Соціальна історія краю   Одним із напрямів сучасних історико-краєзнавчих досліджень є Теоретичне підґрунтя до неї підготував М. Драгоманов, який обстоював ідею Мікроісторія,історія буднів.  У сучасній українській історіографії прикладом застосу- вання мікроісторії у Безперечним є те, що повсякденність відіграє вирішальну роль у формуванні Ментальність,звичаї, соціонормативна культура   Етимологія слова “ментальність” походить від латинсько-го mens Роль “ментальності” у розвитку етносу визначається і її світоглядно-практичною
Слайды презентации

Слайд 2 Соціальна історія краю
Одним із напрямів сучасних

Соціальна історія краю  Одним із напрямів сучасних історико-краєзнавчих досліджень є

історико-краєзнавчих досліджень є вивчення соціальної історії краю, що безпосередньо

пов’язаний із такою галуззю історичних досліджень, як соціальна історія.

Слайд 3
Теоретичне підґрунтя до неї підготував М.

Теоретичне підґрунтя до неї підготував М. Драгоманов, який обстоював ідею

Драгоманов, який обстоював ідею автономності людини і “громади” від

держави. Свій кінцевий ідеал він вбачав у концепції добро- вільної асоціації гармонійно розвинених осіб, з обмеженням до мінімуму елементів примусу в суспільному житті. Засобом втілення в життя цього ідеалу М. Драгоманов вважав федералізм із притаманною йому децентралізацією та самоуправою громад і областей.


Слайд 4 Мікроісторія,історія буднів.
У сучасній українській історіографії прикладом

Мікроісторія,історія буднів. У сучасній українській історіографії прикладом застосу- вання мікроісторії у

застосу- вання мікроісторії у дослідженні віддаленого минулого може слугувати

книжка Н. Яковенко “Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ–ХVII ст.”,

Слайд 5
Безперечним є те, що повсякденність відіграє

Безперечним є те, що повсякденність відіграє вирішальну роль у формуванні

вирішальну роль у формуванні світогляду, вона є результатом свідомої

ді- яльності людини і невід’ємним елементом її життя. Буденність це повсякденне існування у всьому, що оточує людину: по- бут, поведінка, мова, звички, культурне тло, навколишнє се- редовище. Саме повсякденність сприяє адаптації людини до матеріального і духовного способів життя, забезпечує фізич- ний і психологічний комфорт, формує ціннісні орієнтації

Слайд 6 Ментальність,звичаї, соціонормативна культура
Етимологія слова “ментальність” походить

Ментальність,звичаї, соціонормативна культура  Етимологія слова “ментальність” походить від латинсько-го mens

від латинсько-го mens – розум, думка. Ментальність як спосіб

сприйняття довколишнього суспільства, а також механізми формування ментальності, завжди привертали увагу як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. У науковий обіг його ввели у середині ХХ ст. французькі дослідники Жан Люб’є та Роберт Мандру.

  • Имя файла: osnovnі-napryami-іstorikokraєznavchih-doslіdzhen-sotsіalna-іstorіya-krayu-mіkroіstorіya-іstorіya-budnіv-mentalnіst-zvichaї.pptx
  • Количество просмотров: 210
  • Количество скачиваний: 0