Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Металдарды пісіруге даярлау

Содержание

Металдарды пісіруге даярлауБөлшектерді пісіруге жинақтау.
Арнайы технология ЭлектргазпісірушіДайындаған :Кумарбек Б Металдарды пісіруге даярлауБөлшектерді пісіруге жинақтау. Металл беттерін пісіруге дайындау.Пісіруге арналған операцияларға кесу, түзеу, тазарту, белгілеу және жинақтау кіреді. КесуМеханикалық станоктарда кесу өте өнімді және де кесу сапасы жоғары.Жайма металды механикалық Металды түзетуМеталдың түзетуін станоктарда немесе қолмен орындайды. Жазықтық және жолақты металды түрлі Металды түзету. Иірім/ВальцыИілгіш иірімдер жазық илемнен жасалған түрлі пішіндерді, дайындамалардың жиектерін, цилиндрлік бөлшектерді, доға Иірім/ВальцыЖаймалық илектің жайма-түзеткіш иірімдері ТазартуНегізгі металл және қоспалы материалды пісіру алдында тоттан, отқабыршықтардан, майдан, ылғалдан және Металды тазартуМеталдың тазартуын қалыптаудан /штамповка/ кейін бөлшектердің жиектерінде қалған кедір-бұдырғылардан, сонымен қатар БелгілеуБелгілеу деп сызбадан металға бөлшектердің өлшемдерін дәлме-дәл өлшемде түсіргенді айтады. Белгілеуді түрлі Бөлшектерді майыстыруБөлшектерді және дайындамаларды ию металды иілгіш иірімдерде орындайды, әдетте цилинтрлік пішінді Бөлшектерді пісіру үшін жинақтау.Бөлшектерді пісіру үшін жинақтаудың қиыншылығы жалпы дайындаудың 30% жетеді. Жинақтау сапасын тексеру.Жинақтау сапасын тексеруді арнайы шаблондар мен сүңгіштермен орындау ыңғайлы. Іліндірулер/прихваткиЖинақталған бөлшектер мен түйістерді алдымен іліндірулермен қосады. Пісіру іліндірулер деп толық жапсарды Сұрақтар???1. Пісіруге арналған дайындық операцияларды ата. 2.Белгілеу деп нені айтамыз? 3. Металдың
Слайды презентации

Слайд 2 Металдарды пісіруге даярлау
Бөлшектерді пісіруге жинақтау.

Металдарды пісіруге даярлауБөлшектерді пісіруге жинақтау.

Слайд 3 Металл беттерін пісіруге дайындау.
Пісіруге арналған операцияларға кесу, түзеу,

Металл беттерін пісіруге дайындау.Пісіруге арналған операцияларға кесу, түзеу, тазарту, белгілеу және жинақтау кіреді.

тазарту, белгілеу және жинақтау кіреді.


Слайд 4 Кесу
Механикалық станоктарда кесу өте өнімді және де кесу

КесуМеханикалық станоктарда кесу өте өнімді және де кесу сапасы жоғары.Жайма металды

сапасы жоғары.Жайма металды механикалық түзу кесу үшін көлденең және

бойлық кесуге арналған қыспақ қайшылар қолданылады.

Слайд 5 Металды түзету
Металдың түзетуін станоктарда немесе қолмен орындайды. Жазықтық

Металды түзетуМеталдың түзетуін станоктарда немесе қолмен орындайды. Жазықтық және жолақты металды

және жолақты металды түрлі жазық-түзеткіштерде түзетеді. Металды қолмен түзетуде

әдетте шойын немесе болатты түзеткіш плитада орнатып, зілбалға немесе қол бұранды баспақпен соққы жасап орындайды.

Слайд 6 Металды түзету.

Металды түзету.

Слайд 7 Иірім/Вальцы
Иілгіш иірімдер жазық илемнен жасалған түрлі пішіндерді, дайындамалардың

Иірім/ВальцыИілгіш иірімдер жазық илемнен жасалған түрлі пішіндерді, дайындамалардың жиектерін, цилиндрлік бөлшектерді,

жиектерін, цилиндрлік бөлшектерді, доға типтес элементтерді сапалы майыстыру үшін

қолданады.

Слайд 8 Иірім/Вальцы
Жаймалық илектің жайма-түзеткіш иірімдері

Иірім/ВальцыЖаймалық илектің жайма-түзеткіш иірімдері

Слайд 9 Тазарту
Негізгі металл және қоспалы материалды пісіру алдында тоттан,

ТазартуНегізгі металл және қоспалы материалды пісіру алдында тоттан, отқабыршықтардан, майдан, ылғалдан

отқабыршықтардан, майдан, ылғалдан және түрлі металды емес ластардан жақсылап

тазартады. Тазартуды қолмен немесе механикаландырылған сайманның көмегімен орындайды.

Слайд 10 Металды тазарту
Металдың тазартуын қалыптаудан /штамповка/ кейін бөлшектердің жиектерінде

Металды тазартуМеталдың тазартуын қалыптаудан /штамповка/ кейін бөлшектердің жиектерінде қалған кедір-бұдырғылардан, сонымен

қалған кедір-бұдырғылардан, сонымен қатар жиектер беттерінен отқабыршықтар мен қождардан

тазарту үшін қолданады. Ұсақ бөлшектерді тазарту үшін қайрақты шеңберлері бар стационарды құрылғыларды қолданады.

Слайд 11 Белгілеу
Белгілеу деп сызбадан металға бөлшектердің өлшемдерін дәлме-дәл өлшемде

БелгілеуБелгілеу деп сызбадан металға бөлшектердің өлшемдерін дәлме-дәл өлшемде түсіргенді айтады. Белгілеуді

түсіргенді айтады. Белгілеуді түрлі саймандар көмегімен орындайды: болатты метр,

болатты ұзындық өлшеуіш, металды сызғыш, сызғыш, кернер, циркуль, штангенциркуль, рейсмус, бұрыштағыш және т.б.

Слайд 12 Бөлшектерді майыстыру
Бөлшектерді және дайындамаларды ию металды иілгіш иірімдерде

Бөлшектерді майыстыруБөлшектерді және дайындамаларды ию металды иілгіш иірімдерде орындайды, әдетте цилинтрлік

орындайды, әдетте цилинтрлік пішінді түрлі сыйымдылықтарды жасау үшін.


Слайд 13 Бөлшектерді пісіру үшін жинақтау.
Бөлшектерді пісіру үшін жинақтаудың қиыншылығы

Бөлшектерді пісіру үшін жинақтау.Бөлшектерді пісіру үшін жинақтаудың қиыншылығы жалпы дайындаудың 30%

жалпы дайындаудың 30% жетеді. Сондықтан, жинақтауды жеңілдету үшін (және

де оның дәлдігін жоғарлату үшін) түрлі тетіктер, арнайы саймандар мен шаблондарды қолданады.

Слайд 14 Жинақтау сапасын тексеру.
Жинақтау сапасын тексеруді арнайы шаблондар мен

Жинақтау сапасын тексеру.Жинақтау сапасын тексеруді арнайы шаблондар мен сүңгіштермен орындау ыңғайлы.

сүңгіштермен орындау ыңғайлы.


Слайд 15 Іліндірулер/прихватки
Жинақталған бөлшектер мен түйістерді алдымен іліндірулермен қосады. Пісіру

Іліндірулер/прихваткиЖинақталған бөлшектер мен түйістерді алдымен іліндірулермен қосады. Пісіру іліндірулер деп толық

іліндірулер деп толық жапсарды көлденең қимасының бірден үшке дейін

көлденең қимасы бар қысқа жапсарларды атайды.
Пісірілетін беттердің қалындығына және жапсардың жалпы ұзындығына қарай іліндірулердің ұзындығы 20 –дан 100 мм-дейін болуы мүмкін. Жапсардың ұзындығына қарай іліндірулер арасындағы арақашықтық 500-ден 1000 мм-дейін. Пісірме іліндірулер бөлшектерді пісіретін электродтармен орындалады.

  • Имя файла: metaldardy-pіsіruge-dayarlau.pptx
  • Количество просмотров: 230
  • Количество скачиваний: 2