Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему исследовательской работы по теме Алтай jылтоолош

Содержание

Амаду:Jылтоолошко кирген он эки тындула таныштырары.
Тема:Алтай jылтоолош Тюхтенева Карина 2-чи класстыҥ ÿренчиги Амаду:Jылтоолошко кирген он эки тындула таныштырары. Задачалар:Тындулардыҥ jылтоолошко киргенин шиҥдеер.Jылтоолошто тындулардыҥ ээчиде турар jерин билип алар.Бойымныҥ jылым керегинде билип алар. Кем билер алтай јылтоолошты? Алтай jылтоолош Чычкан јыл Кой јыл Мечин јыл Кажы ла калык башка да болзо,Је ончозында тÿҥейи бар. Бир катап Јайаачы Кудай бастыра тындуларды келзин деп сураган. Келген 12 тынду.Је Эҥ озо чычкан келген. Нениҥ учун дезе, сууны кечер тушта ол уйдыҥ белине чыгып алган болгон.. Оныҥ учун уй экинчи болуп калганы ол. Тындулар бар озо сууны кечип, једер болбой деп санангандар. Је бар ÿчинчи Койон кемнеҥ де болуш сурабай, араайынаҥ сууны кечип, тöртинчи болды. Бежинчи улу јыл болды. .Алтынчы јылан. Јетинчи ат маҥтап кирди. Сегизинчи кой Тогузынчы мечин Такаа балдарын азырап турганча, öй öткöн. Оныҥ учун ол онынчы Ийтте база эдетен ижи кöп болгон. Је ол он биринчи. Эҥ учында какай сууны јÿк арайдаҥ кечип, он экинчи тынду болуп јылтоолошко кирген. Алтай албатынаҥ ырабай,
Слайды презентации

Слайд 2 Амаду:
Jылтоолошко кирген он эки тындула таныштырары.

Амаду:Jылтоолошко кирген он эки тындула таныштырары.

Слайд 3 Задачалар:
Тындулардыҥ jылтоолошко киргенин шиҥдеер.
Jылтоолошто тындулардыҥ ээчиде турар jерин

Задачалар:Тындулардыҥ jылтоолошко киргенин шиҥдеер.Jылтоолошто тындулардыҥ ээчиде турар jерин билип алар.Бойымныҥ jылым керегинде билип алар.

билип алар.
Бойымныҥ jылым керегинде билип алар.


Слайд 4 Кем билер алтай јылтоолошты?

Кем билер алтай јылтоолошты?

Слайд 5 Алтай jылтоолош

Алтай jылтоолош

1. Чычкан јыл. 2. Уй јыл. 3. Бар јыл. 4. Койон јыл. 5. Улу јыл. 6. Jылан јыл. 7. Ат јыл. 8. Кой јыл. 9. Мечин јыл. 10. Такаа јыл. 11. Ийт jыл. 12. Какай jыл.

Слайд 6 Чычкан јыл

Чычкан јыл

Слайд 7 Кой јыл

Кой јыл

Слайд 8 Мечин јыл

Мечин јыл

Слайд 9 Кажы ла калык башка да болзо,
Је ончозында тÿҥейи

Кажы ла калык башка да болзо,Је ончозында тÿҥейи бар.

бар.


Слайд 10 Бир катап Јайаачы Кудай бастыра тындуларды келзин деп

Бир катап Јайаачы Кудай бастыра тындуларды келзин деп сураган. Келген 12

сураган. Келген 12 тынду.Је Јайаачы Кудайга једерге јаан сууны

кечер керек.

Слайд 11 Эҥ озо чычкан келген. Нениҥ учун дезе, сууны

Эҥ озо чычкан келген. Нениҥ учун дезе, сууны кечер тушта ол уйдыҥ белине чыгып алган болгон..

кечер тушта ол уйдыҥ белине чыгып алган болгон.
.Слайд 12 Оныҥ учун уй экинчи болуп калганы ол.

Оныҥ учун уй экинчи болуп калганы ол.

Слайд 13 Тындулар бар озо сууны кечип, једер болбой деп

Тындулар бар озо сууны кечип, једер болбой деп санангандар. Је бар

санангандар. Је бар ÿчинчи болгон. Ого сууныҥ чакпынду толкузы

камаанын јетирген.

Слайд 14 Койон кемнеҥ де болуш сурабай, араайынаҥ сууны кечип,

Койон кемнеҥ де болуш сурабай, араайынаҥ сууны кечип, тöртинчи болды.

тöртинчи болды.


Слайд 15 Бежинчи улу јыл болды.

Бежинчи улу јыл болды.

Слайд 16 .
Алтынчы јылан.

.Алтынчы јылан.

Слайд 17 Јетинчи ат маҥтап кирди.

Јетинчи ат маҥтап кирди.

Слайд 18 Сегизинчи кой

Сегизинчи кой

Слайд 19 Тогузынчы мечин

Тогузынчы мечин

Слайд 20 Такаа балдарын азырап турганча, öй öткöн. Оныҥ учун

Такаа балдарын азырап турганча, öй öткöн. Оныҥ учун ол онынчы

ол онынчы


Слайд 21 Ийтте база эдетен ижи кöп болгон. Је ол

Ийтте база эдетен ижи кöп болгон. Је ол он биринчи.

он биринчи.


Слайд 22 Эҥ учында какай сууны јÿк арайдаҥ кечип, он

Эҥ учында какай сууны јÿк арайдаҥ кечип, он экинчи тынду болуп јылтоолошко кирген.

экинчи тынду болуп јылтоолошко кирген.


  • Имя файла: prezentatsiya-issledovatelskoy-raboty-po-teme-altay-jyltoolosh.pptx
  • Количество просмотров: 112
  • Количество скачиваний: 1