Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему 3-ку класска тыва дылда ажык кичээл. план-конспект

Хѳглүг коӊга кыӈгырт дидиКичээл шагы эгеледиКончуг оожум олурупкашКичээнгейлиг өөрениили.Аалдап келген башкыларгаАмыр-ла бе, амыр!
Сан адыТургусканы: Эге класстар башкызы Чулдум А. А Хѳглүг коӊга кыӈгырт дидиКичээл шагы эгеледиКончуг оожум олурупкашКичээнгейлиг өөрениили.Аалдап келген башкыларгаАмыр-ла бе, амыр! 100901070 4050Оюн «Чажыт сѳстү тып»САН АДЫ Чүвелерниӊ санын болгаш дугаарын көргүзер, каш? чеже? каш дугаар? кашкы? деп айтырыгларга - Кичээлде шупту билиглер меӊээ билдингир болду, ону эки билип алдым.-Кичээлде арай-ла Онаалга.  Мергежилге 260, арын 100.      Дүрумнерни каттаптаар, арын 100-101
Слайды презентации

Слайд 2 Хѳглүг коӊга кыӈгырт диди
Кичээл шагы эгеледи
Кончуг оожум олурупкаш
Кичээнгейлиг

Хѳглүг коӊга кыӈгырт дидиКичээл шагы эгеледиКончуг оожум олурупкашКичээнгейлиг өөрениили.Аалдап келген башкыларгаАмыр-ла бе, амыр!

өөрениили.
Аалдап келген башкыларга
Амыр-ла бе, амыр!


Слайд 3 100
90
10
70
40
50
Оюн «Чажыт сѳстү тып»
САН АДЫ

100901070 4050Оюн «Чажыт сѳстү тып»САН АДЫ

Слайд 4 Чүвелерниӊ санын болгаш дугаарын көргүзер, каш? чеже? каш

Чүвелерниӊ санын болгаш дугаарын көргүзер, каш? чеже? каш дугаар? кашкы? деп

дугаар? кашкы? деп айтырыгларга харыылаттынар чугаа кезээн сан ады

дээр. Сан ады домакка чүве ады-биле хереглеттинер:


Слайд 5 - Кичээлде шупту билиглер меӊээ билдингир болду, ону

- Кичээлде шупту билиглер меӊээ билдингир болду, ону эки билип алдым.-Кичээлде

эки билип алдым.

-Кичээлде арай-ла бергедежип турдум, ынчалза-даа шупту чүүлдерни

билип алдым.

- Кичээлде бергедежип турдум, чүнү-даа билип албаадым.

Слайд 6 Онаалга.

Мергежилге 260, арын 100.
 

Онаалга. Мергежилге 260, арын 100.    Дүрумнерни каттаптаар, арын 100-101

Дүрумнерни каттаптаар, арын 100-101


  • Имя файла: 3-ku-klasska-tyva-dylda-azhyk-kicheel-plan-konspekt.pptx
  • Количество просмотров: 144
  • Количество скачиваний: 3