Что такое findtheslide.com?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Екі факторлы дисперсиялық талдау

Содержание

Тақырып:Екі факторлы дисперсиялық талдау СӨЖ
Орындаған: Мирзабекова ФҚабылдаған: Минтасова А Тобы: 108 Тақырып:Екі факторлы дисперсиялық      талдау СӨЖ Тақырып бойынша сұрақтар:1 .Әдістің қолданылу аясы.2 .Мәліметтердің графикте бейнеленуі.3 .Әдістің шектеулері.4 .Екі Дисперсиялық талдау – көрсеткіштердің қандай-да бақылаудағы факторлардың әсерінен болатын өзгерістерін талдау әдісі. Дисперсиялық талдау Психологиялық зерттеулерде факторлардың өзара әрекеттесуін анықтауда қолданылатын екі факторлы дисперсиялық талдау әдісін Белгілі бір нәтежиелік сипаттың көлемін білдіретін барлық факторлардын жиынтығы жалпы дисперция Сy –ды Екі факторлы дисперсиялық талдауМҰнда процеске бір мезгілде екі фактордың ( А және Екі факторлы дисперсиялық талдауға қажетті мәліметтер (параллель бақылаулар үшін) Тәжірибенің жалпы саны N = nkm. Тәжірибе нәтижелерін төмендегі модель түрінде беруге Екі факторлы дисперсиялық талдауға қажетті мәліметтер (параллель тәжірибесіз) 4Белгілі бір нәтежиелік сипаттың көлемін білдіретін барлық факторлардын жиынтығы жалпы дисперция Сy –ды Екі факторлы дисперсиялық талдауға мысал келтірсек:Мысал. Органикалық синтезге екі фактордың әсері зерттелінді. Еріткіш пен галоидты алкил турлерінің әрбір түйіскен жерінде (ұяда) екі параллель тәжірибе 1. Әрбір ұя үшін тәжірибелердің қосындысын табамыз:Алынған қосындылардың квадраттарын   табамыз: Бағаналар бойынша жиынтықтарды есептейміз. Мысалы:A1=27,1+39,1+15,8+40,8=122,8Жолдар бойынша жинақтарды есептейміз. МысалыВ2=39,1+37,7+27,2+18,1=122,1.Барлық бақылаулардың қосындысын яғни Бағаналар бойынша жиынтықтар квадраттарының бағанадағы бақылаулар санына бөлінген қосындысын табамыз: Жолдар бойынша Сөйтіп, полимерлену реакциясына еріткіштің әсері қандай галоидты алкил алынғанына, ал галойдты алкилдың Қорытынды.  Нәтежиелік сипатқа бір уақытта екі фактор әсерін зерделегенде екіфакторлық Пайдаланылған әдебиеттер тізіміЛукьянова Е.А.Медицинская Назар аударғандарынғызға рахмет.
Слайды презентации

Слайд 2 Тақырып:
Екі факторлы дисперсиялық

Тақырып:Екі факторлы дисперсиялық   талдау СӨЖ

талдау


СӨЖ


Слайд 3

ЖОСПАР
I.Кіріспе

ІI.Негізгі бөлім
2.1.Дисперсиялық талдауға жалпы түсінік
2.2.Екі факторлы дисперсиялық талдауға қажетті мәліметтер
2.3.Екі факторлы дисперсиялық талдауға мысал

III.Қорытынды

IV.Пайдаланған әдебиеттер
Слайд 4 Тақырып бойынша сұрақтар:
1 .Әдістің қолданылу аясы.
2 .Мәліметтердің графикте

Тақырып бойынша сұрақтар:1 .Әдістің қолданылу аясы.2 .Мәліметтердің графикте бейнеленуі.3 .Әдістің шектеулері.4

бейнеленуі.
3 .Әдістің шектеулері.
4 .Екі факторлы дисперсиялық талдау әдісі
Мақсаты :

Зерттеу нәтижелерін өңдеуде қолданылатын статистикалық әдістермен танысу. Екі факторлы дисперсиялық талдау әдісін меңгеру.

Слайд 5
Дисперсиялық талдау – көрсеткіштердің қандай-да бақылаудағы факторлардың әсерінен

Дисперсиялық талдау – көрсеткіштердің қандай-да бақылаудағы факторлардың әсерінен болатын өзгерістерін талдау

болатын өзгерістерін талдау әдісі. Шет ел әдебиетінде диспериялық талдау

әдісі ANOVA деп белгіленеді, яғни «вариативтілікті талдау» деп аударылады. Әдістің авторы – Р.А. Фишер.

Слайд 6

Дисперсиялық талдау

Дисперсиялық талдау Жануарлардың биологиялық ерекшеліктерінің дамуы мен қалыптасуына генетикалық және генетикалық емес табиғаттың әртүрлі факторларының бірқатары әсер етеді. Нәтежиелік сипаттын көлеміне жекеленген факторлардың әсерінің үлесін анықтауға көмектесетін методикалық әдіс – дисперциялық талдау деп аталады. Бұл әдіс генетика мәселелері, соның ішінде тұқым қуалау мөлшерін есептеуде де кең қолданыс тапты. Ол ұрпақ сапасы бойынша тұқымдық еркек малды бағалауда қолданылады.

Слайд 7

ШАШЫРАНДЫжалпы топаралық топішілік.

Слайд 8 Дисперсиялық талдау

Дисперсиялық талдау

Слайд 9
Психологиялық зерттеулерде факторлардың өзара әрекеттесуін анықтауда қолданылатын екі

Психологиялық зерттеулерде факторлардың өзара әрекеттесуін анықтауда қолданылатын екі факторлы дисперсиялық талдау

факторлы дисперсиялық талдау әдісін игеру. Екі факторлық дисперсиялық талдау

әр фактордың жеке әсерін ғана емес, екі фактордың өзара байланысты әсерін анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, бір фактор көрсеткішке басқа фактордың мәні өте жоғары немесе өте төмен болған кезде ғана әсер етуі мүмкіндігін анықтау керек (сыйлықтың көлемін ұлғайту интеллект көрсеткіші жоғары зерттелінушілердің есептерді шешу жылдамдығын өсірсе, интеллект көрсеткіші төмен зерттелінушілердің жылдамдығын азайтады; жазалауды күшейту қыздардың агрессия реакцияларын азайтатын болса, ер балаларда керісінше өсіреді; иландыру кіші сынып оқушыларына әсер етеді, ал жеткіншектерге әсер етпейді). Сонымен, бір фактор екінші фактордың көрсеткішке әсерін не әлсіретеді, не күшейтеді.

Слайд 10 Белгілі бір нәтежиелік сипаттың көлемін білдіретін барлық факторлардын

Белгілі бір нәтежиелік сипаттың көлемін білдіретін барлық факторлардын жиынтығы жалпы дисперция

жиынтығы жалпы дисперция Сy –ды құрайды. Жалпы дисперция ұйымдасқан факторлар

туындатқан Cx факторналалды дисперсиясы мен ұйымдаспаған факторлар туындатқан Cz кездейсоқ дисперсиясы қосындыларына бөлінеді.

Слайд 11 Екі факторлы дисперсиялық талдау
МҰнда процеске бір мезгілде екі

Екі факторлы дисперсиялық талдауМҰнда процеске бір мезгілде екі фактордың ( А

фактордың ( А және В ) әсері қарастырылады. А-факторы

ɑ1,ɑ2…,ɑk деңгейлерде, ал В факторы b1,b2….bm деңгейлерде зерттелінеді. А және В факторлары түрлерінің әрбір біріккен жерінде n параллель бақылау жүргізілді десек.

Слайд 12 Екі факторлы дисперсиялық талдауға қажетті мәліметтер
(параллель бақылаулар

Екі факторлы дисперсиялық талдауға қажетті мәліметтер (параллель бақылаулар үшін)

үшін)Слайд 13
Тәжірибенің жалпы саны N = nkm. Тәжірибе нәтижелерін

Тәжірибенің жалпы саны N = nkm. Тәжірибе нәтижелерін төмендегі модель түрінде

төмендегі модель түрінде беруге болады:


ijq=µ+αi+βj+αiβj+εijq

мұнда -жалпы орта мән; i - А факторының і -ші деңгейдегі эффектісі (әсері) i=1.2….k; j- В факторының j-ші деңгейдегі эффектісі, j = 1.2.....m; αiβi - факторлардың өзара әсерлесу эффектісі.

+

+

j+

i

j+

ijq


Слайд 14

Екі факторлы дисперсиялық талдауға қажетті мәліметтер
(параллель тәжірибесіз)


Екі факторлы дисперсиялық талдауға қажетті мәліметтер (параллель тәжірибесіз)

Слайд 15 4
Белгілі бір нәтежиелік сипаттың көлемін білдіретін барлық факторлардын

4Белгілі бір нәтежиелік сипаттың көлемін білдіретін барлық факторлардын жиынтығы жалпы дисперция

жиынтығы жалпы дисперция Сy –ды құрайды. Жалпы дисперция ұйымдасқан факторлар

туындатқан Cx факторналалды дисперсиясы мен ұйымдаспаған факторлар туындатқан Cz кездейсоқ дисперсиясы қосындыларына бөлінеді.

Слайд 16
Екі факторлы дисперсиялық талдауға мысал келтірсек:
Мысал. Органикалық синтезге

Екі факторлы дисперсиялық талдауға мысал келтірсек:Мысал. Органикалық синтезге екі фактордың әсері

екі фактордың әсері зерттелінді. А- еріткіш түрі, оның деңгейлері

ɑ1, ɑ2, ɑ3, ɑ4 және В – галлоидты алкил түрі, оның деңгейлері b1, b2, b3, b4. Тәжірибе нәтижелері (полимердің шығымдылығы %) мына кестеде берілген.
Слайд 17
Еріткіш пен галоидты алкил турлерінің әрбір түйіскен жерінде

Еріткіш пен галоидты алкил турлерінің әрбір түйіскен жерінде (ұяда) екі параллель

(ұяда) екі параллель тәжірибе жүргізілді. Синтездеу процесіне еріткіш және

галоидты алкил түрлерінің әсерін зерттеу керек.
Шешуі. Эксперименттің математикалық моделі белгіленген деңгейлер моделі. А және В факторларының деңгейлері кездейсоқ таңдалған деңгейлер емес, өйткені синтездеу процесіне тек берілген төрт еріткіш пен төрт галоидты алкилдердің әсерін анықтау қажет.

Слайд 18


1. Әрбір ұя үшін тәжірибелердің қосындысын табамыз:
Алынған қосындылардың

1. Әрбір ұя үшін тәжірибелердің қосындысын табамыз:Алынған қосындылардың квадраттарын  табамыз:

квадраттарын табамыз:


Слайд 19 Бағаналар бойынша жиынтықтарды есептейміз. Мысалы:
A1=27,1+39,1+15,8+40,8=122,8

Жолдар бойынша жинақтарды есептейміз.

Бағаналар бойынша жиынтықтарды есептейміз. Мысалы:A1=27,1+39,1+15,8+40,8=122,8Жолдар бойынша жинақтарды есептейміз. МысалыВ2=39,1+37,7+27,2+18,1=122,1.Барлық бақылаулардың қосындысын

Мысалы
В2=39,1+37,7+27,2+18,1=122,1.

Барлық бақылаулардың қосындысын яғни жалпы жиынтықты
табамыз:Барлық бақылаулар квадраттарының қосындысын

табамыз:

Слайд 20
Бағаналар бойынша жиынтықтар квадраттарының бағанадағы бақылаулар санына бөлінген

Бағаналар бойынша жиынтықтар квадраттарының бағанадағы бақылаулар санына бөлінген қосындысын табамыз: Жолдар

қосындысын табамыз:

Жолдар бойынша жиынтықтар квадраттарының жолдағы
бақылаулар санына бөлінген

қосындысын табамыз:

Слайд 21
Сөйтіп, полимерлену реакциясына еріткіштің әсері қандай галоидты алкил

Сөйтіп, полимерлену реакциясына еріткіштің әсері қандай галоидты алкил алынғанына, ал галойдты

алынғанына, ал галойдты алкилдың әсері қандай еріткіш алынғанына тәуелді

болатынын көреміз.

Слайд 22
Қорытынды.

Нәтежиелік сипатқа бір уақытта екі

Қорытынды. Нәтежиелік сипатқа бір уақытта екі фактор әсерін зерделегенде екіфакторлық

фактор әсерін зерделегенде екіфакторлық дисперсиялық кешен құрылады. Екі факторлық

құрлысының шарттары бір факторлықтағыдай. Бұл жерде нәтежиелік сипатқа әсер етуші, зерделенуші фактролар бір-біріне тәуелсіз болу керек екенін есепке алған жөн.Әр фактор әрекетін жеке зерделей отырып, олрдың нәтежиелік сипатқа бірігіп әсер етуін ескерген жөн.

Слайд 23

Пайдаланылған әдебиеттер тізіміЛукьянова Е.А.Медицинская статистика. М-2002; Медик

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Лукьянова Е.А.Медицинская статистика. М-2002;
Медик В.А,Токмачев М.С,Фишман

Б.Б. Статистика в медицине и биологии.М-2000;
Google.ru


 • Имя файла: ekі-faktorly-dispersiyalyқ-taldau.pptx
 • Количество просмотров: 68
 • Количество скачиваний: 0