Что такое findtheslide.com?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Управління системою методичної роботи у ДНЗ

Содержание

Методична робота –
Управління системою методичної роботи реалізація науково-методичної проблеми”Нічому не можна навчити. Всьому головне завдання методистадопомагати педагогам розвивати мистецтво виховання вселяти віру в себеПоганий господар умовою управління якістю освіти є оптимізація педагогічного процесу, Методична робота в дНЗ повинна відповідати наступним правилам:  організована нестандартно, яскраво, Пріоритети розвитку методичної роботи дНЗ варіативне інформування педагогів про досягнення Мета методичної роботиудосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів;вивчення та розвиток педагогічної компетентності Напрями методичної роботи підвищення соціально-психологічної культури педкадрівудосконалення педагогічної майстерності;сприяння в опануванні світової Головні завдання діяльності методичної роботи ДНЗ підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;вдосконалення Принципи методичної роботипедагогічна співпраця з педагогомробота в режимі довіри, доброзичливостітворча атмосфера, стимулювання Результат методичної роботиСтановлення індивідуальної авторської, якісної системи педагогічної діяльності, коли кожний педагог інноваційні методи, прийоми і форми навчання та виховання педагогівтехнології організації самостійної роботи (портфоліо)інформаційні технології;комп'ютерні технології, консультування. практика методичного навчання, що передбачає активну участь слухачівтворчі групишколи передового педагогічного досвідусемінари-практикуми Робота педагогічного колективу дНЗ над науково-методичною проблемою вимоги до визначення пріоритетних завдань або теми (проблеми)Актуальність теми для діяльності педагогічного Вивчення якісного складу педагогів — необхідна умова для науково План роботи над науково-методичною проблемою, розроблений творчою групою, має бути презентований на Визначена науково-методична тема (проблема) закладу розрахована на реалізацію її педагогічним колективом протягом План роботи з реалізації науково-методичної проблеми ДНЗ Етапи роботи над науково-методичною проблемою ДНЗІ етап – психолого-педагогічна підготовка до впровадження ІІ етап – Організація дослідницької роботи1. Обґрунтування вибору проблеми, визначення її місця ІІІ етап — втілення науково-методичної проблеми в практику роботи 1. Проведення відкритих ІV етап — систематизація та узагальнення, підведення підсумків1. Систематизація матеріалу, напрацьованого Висновки про результати роботи над проблемою оцінюються на основі аналізу таких питань:глибина Підбиття підсумків роботи над єдиною науково-методичною проблемоюздійснюється під час засіданні педагогічної ради, картка інноваційної діяльності щодо роботи педагогічного колективу над єдиною методичною темою (науково-методичною ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
Слайды презентации

Слайд 1 Управління системою методичної роботи реалізація науково-методичної проблеми
”Нічому не

Управління системою методичної роботи реалізація науково-методичної проблеми”Нічому не можна навчити. Всьому

можна навчити. Всьому можна навчитися…”
Гаврилюк Людмила Михайлівна,
вихователь –

методист Костопільського ДНЗ № 5 «Ромашка»

Слайд 2

Методична робота –

Методична робота


це спеціальний комплекс взаємопов'язаних практичних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, їх безперервну та професійно-методичну освіту, яка зорієнтована в кінцевому результаті на підвищення рівня освіченості, розвинутості і вихованості.

Слайд 3 головне завдання методиста
допомагати педагогам розвивати мистецтво виховання
вселяти

головне завдання методистадопомагати педагогам розвивати мистецтво виховання вселяти віру в себеПоганий

віру в себе
Поганий господар вирощує бур'ян,
Хороший вирощує рис.
Розумний культивує

грунт, А далекоглядний виховує працівника.

Слайд 4 умовою управління якістю освіти є оптимізація педагогічного процесу,

умовою управління якістю освіти є оптимізація педагогічного процесу,  а

а саме:

оновлення змісту дошкільної освіти;
 активізація творчого потенціалу педагогічних працівників;
 організація дієвого освітнього простору і середовища.

Слайд 5 Методична робота в дНЗ повинна відповідати наступним правилам:

Методична робота в дНЗ повинна відповідати наступним правилам: організована нестандартно, яскраво,

організована нестандартно, яскраво, жваво, цікаво, з урахуванням індивідуальних

запитів і можливостей педагогів;
приносити вихователям відчутну практичну допомогу, тобто мати безпосередній вихід;
позначатися на рівні підготовленості вихованців;
задовільняти духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога;
постійно користується увагою адміністрації: стимулюватися, контролюватися, враховуватися при підбитті підсумків;
створювати умови для виникнення людських контактів і творчого спілкування з колегами, об’єднувати спрямованістю до загальної мети.

Слайд 6 Пріоритети розвитку методичної роботи дНЗ
варіативне інформування педагогів

Пріоритети розвитку методичної роботи дНЗ варіативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної

про досягнення психолого-педагогічної науки та практики, про нові вимоги

до фахівця;
диференційоване навчання й розвиток педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації;
активне формування інноваційного потенціалу, професійної мотивації;
формування, виявлення, вивчення та впровадження найбільш цінного перспективного досвіду педагогічної діяльності;
підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу;
формування готовності до професійного самовдосконалення.

Слайд 7 Мета методичної роботи
удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів;
вивчення

Мета методичної роботиудосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів;вивчення та розвиток педагогічної

та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога;
стимулювання творчого потенціалу водночас

із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності;
організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів, запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу

Слайд 8 Напрями методичної роботи
підвищення соціально-психологічної культури педкадрів
удосконалення педагогічної

Напрями методичної роботи підвищення соціально-психологічної культури педкадрівудосконалення педагогічної майстерності;сприяння в опануванні

майстерності;
сприяння в опануванні світової та національної, мовної й побутової

культури;
розвиток спеціальних умінь і навичок.


Слайд 9 Головні завдання діяльності методичної роботи ДНЗ
підвищення

Головні завдання діяльності методичної роботи ДНЗ підвищення соціально-психологічної культури педагогічних працівників;вдосконалення

соціально-психологічної культури педагогічних працівників;
вдосконалення педагогічної майстерності та сприяння особистісному

професійному зростанню педагогів;
сприяння в опануванні світовою, національною, побутовою культурою;
підтримка ділового тонусу педагогів;
стимулювання розвитку ініціативи, творчості, пошуку;
створення умов для праці в режимі розвитку, в напрямку опанування новими методами, прийомами, засобами, технологіями, системою навчання та виховання;
оптимізація системи мотивації педагогів до підвищення фахової майстерності та узагальнення власного педагогічного досвіду

Слайд 10 Принципи методичної роботи
педагогічна співпраця з педагогом
робота в режимі

Принципи методичної роботипедагогічна співпраця з педагогомробота в режимі довіри, доброзичливостітворча атмосфера,

довіри, доброзичливості
творча атмосфера, стимулювання творчої активності
принцип допоміжно-регулювального контролю
надання вихователю

права вибору
системність методичних заходів
принцип «Я-повідомлень» у спілкуванні
систематична допомога
випереджуючий характер методичної роботи

Слайд 11 Результат методичної роботи
Становлення індивідуальної авторської, якісної системи педагогічної

Результат методичної роботиСтановлення індивідуальної авторської, якісної системи педагогічної діяльності, коли кожний

діяльності, коли кожний педагог охоплений увагою методиста, разом з

ним моделює, планує діяльність, одержує позитивні результати.

Слайд 12 інноваційні методи, прийоми і форми навчання та виховання

інноваційні методи, прийоми і форми навчання та виховання педагогівтехнології організації самостійної роботи (портфоліо)інформаційні технології;комп'ютерні технології, консультування.

педагогів
технології організації самостійної роботи (портфоліо)
інформаційні технології;
комп'ютерні технології, консультування.


Слайд 13 практика методичного навчання, що передбачає активну участь слухачів
творчі

практика методичного навчання, що передбачає активну участь слухачівтворчі групишколи передового педагогічного

групи
школи передового педагогічного досвіду
семінари-практикуми
педагогічні мости
школи молодого вихователя

тренінги

Слайд 14 Робота педагогічного колективу дНЗ над науково-методичною проблемою

Робота педагогічного колективу дНЗ над науково-методичною проблемою

Слайд 15 вимоги до визначення пріоритетних завдань або теми (проблеми)
Актуальність

вимоги до визначення пріоритетних завдань або теми (проблеми)Актуальність теми для діяльності

теми для діяльності педагогічного колективу, відповідність розвитку педагогічного колективу

реалізації конкретних завдань, що випливають із науково-методичної теми.
Співзвучність теми сучасним педагогічним ідеям.
Вибір теми, який проводиться колегіально всім педагогічним колективом, з урахуванням думок найавторитетніших членів педагогічного колективу.
Діалектичний зв’язок єдиної загально садової теми з темою, над якою працюють педагогічні колективи міста, з існуючим передовим педагогічним досвідом, з конкретними науково-дослідними установами, які спроможні надати допомогу закладу своїми розробками.
Науково-методична тема закладу має охоплювати як навчальну, так і виховну роботу, тобто весь освітній процес.
Обрана науково-методична тема не повинна бути загальною або виключно міською, вона має пронизувати всі форми внутрішньо садової науково- методичної роботи .

Слайд 16 Вивчення якісного складу педагогів — необхідна умова для

Вивчення якісного складу педагогів — необхідна умова для науково

науково обґрунтованої розробки головних напрямів, змісту та методів організації

педагогічної майстерності кожного педагога

Слайд 17 План роботи над науково-методичною проблемою, розроблений творчою групою,

План роботи над науково-методичною проблемою, розроблений творчою групою, має бути презентований

має бути презентований на педагогічній раді. Педагоги мають змогу

обговорити та внести до нього необхідні корективи.

Слайд 18 Визначена науково-методична тема (проблема) закладу розрахована на реалізацію

Визначена науково-методична тема (проблема) закладу розрахована на реалізацію її педагогічним колективом

її педагогічним колективом протягом кількох років (як правило, 3—5

років). Все залежить від спеціалізації питання, його повноти впровадження, очікуваних результатів.
Для ефективної роботи над науково-методичною проблемою необхідно ретельно спланувати роботу щодо її реалізації, включивши систему заходів у річний план роботи закладу.
Логічним буде завершення попередньої та визначення нової науково-методичної теми наприкінці навчального року.
Єдина тема повинна знайти своє віддзеркалення у всіх формах науково-методичної роботи в закладі .

Слайд 19 План роботи з реалізації науково-методичної проблеми ДНЗ

План роботи з реалізації науково-методичної проблеми ДНЗ

Слайд 20 Етапи роботи над науково-методичною проблемою ДНЗ
І етап –

Етапи роботи над науково-методичною проблемою ДНЗІ етап – психолого-педагогічна підготовка до

психолого-педагогічна підготовка до впровадження теми
1. Аналіз літератури з теми.


2. Загальна теоретична підготовка педагогічного колективу до впровадження у практику нових наукових ідей, концепцій, рекомендацій здійснюється через лекційно-практичні заняття (з питань впровадження науково-методичної теми в закладі).
3. Встановлення співпраці з міським методичним центром із даного питання. Організація лекцій з даної проблеми з залученням спеціаліста (відділу освіти,
інституту післядипломної освіти).
4. Аналіз досвіду практичного впровадження з теми.
5. Опис особистого досвіду кожного члена педагогічного колективу в межах обраної теми.

Слайд 21 ІІ етап – Організація дослідницької роботи
1. Обґрунтування вибору

ІІ етап – Організація дослідницької роботи1. Обґрунтування вибору проблеми, визначення її

проблеми, визначення її місця у системі важливих ідей і

закономірностей методики.
2. Розробка творчою групою моделі впровадження:
• визначення змін у функціях педагогічних кадрів усіх категорій;
• коригування діяльності учасників;
• виявлення специфічних засобів реалізації завдань моделі.
3. Створення творчих, фокус-груп, вироблення рекомендацій.
4. Організація роботи теоретичного семінару і залучення до роботи методичних об’єднань.
5. Проведення методичних консультацій.

Слайд 22 ІІІ етап — втілення науково-методичної проблеми в практику

ІІІ етап — втілення науково-методичної проблеми в практику роботи 1. Проведення

роботи
1. Проведення відкритих заходів педагогами.
2. Вивчення адміністрацією закладу шляхів

реалізації педагогами закладу даного питання через відвідування занять, інших заходів.
3. Надання адресної допомоги тим працівникам, в яких є утруднення з вирішення проблеми.
4. Вивчення результативності втілення проблеми через анкетування педагогів, батьків, проведення співбесіди з педагогами.
5. Стимулювання діяльності педагогів через моральне та по можливості матеріальне заохочення.
6. Експертна оцінка реального досвіду.

Слайд 23 ІV етап — систематизація та узагальнення, підведення підсумків
1.

ІV етап — систематизація та узагальнення, підведення підсумків1. Систематизація матеріалу, напрацьованого

Систематизація матеріалу, напрацьованого колективом із даної проблеми. Оформлення результатів

дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичних посібників тощо.
2. Проведення конференцій і творчих звітів педагогів.
3. Звіт адміністрації закладу перед колективом про результативність упровадження проблеми закладу в практику роботи кожного педагога.
4. Як результат роботи над єдиною науково-методичною проблемою може бути: удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі; підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів, формування нових традицій закладу і таке інше.

Слайд 24 Висновки про результати роботи над проблемою оцінюються на

Висновки про результати роботи над проблемою оцінюються на основі аналізу таких

основі аналізу таких питань:
глибина осмислення педагогічними працівниками суті нової

педагогічної ідеї;
кількісний показник членів педагогічного колективу щодо трансформації нової педагогічної ідеї в практичну діяльність;
які зміни відбулись у професійній компетентності педагогів, на скільки глибоко вони осмислили суть нової педагогічної ідеї?

Слайд 25 Підбиття підсумків роботи над єдиною науково-методичною проблемою
здійснюється під

Підбиття підсумків роботи над єдиною науково-методичною проблемоюздійснюється під час засіданні педагогічної

час засіданні педагогічної ради, методичної конференції.
виробляються і ухвалюються

рекомендації.
підбиття підсумків роботи може бути у формі підсумкового наказу, рішення педагогічної ради, відеоматеріалу, методичного посібника тощо.
при завершенні всіх етапів роботи над науково-методичною проблемою закладу визначають іншу.

Слайд 26 картка інноваційної діяльності щодо роботи педагогічного колективу над

картка інноваційної діяльності щодо роботи педагогічного колективу над єдиною методичною темою

єдиною методичною темою (науково-методичною проблемою)
1. Назва науково-методичної проблеми.
2.

Суб’єкти (учасники) інноваційної діяльності щодо реалізації єдиної науково-методичної проблеми: (прізвище, ім’я, по батькові керівника та вихователя-методиста, вказати ким вони є по відношенню до даної інновації: розробник, користувач; повна назва закладу освіти, адреса, телефон, E-mail, перелік груп дошкільного закладу освіти, список педагогів, які будуть задіяні у даній роботі).
3. Наказ по закладу, що регламентує проведення інноваційної діяльності щодо реалізації єдиної науково-методичної проблеми (зазначити назву, номер і дату наказу, це може бути наказ про організацію методичної роботи, де значиться про початок реалізації науково-методичної проблеми).
4. Визначення термінів реалізації науково-методичної проблеми.
5. Продукти, напрацьовані у процесі реалізації теми:
- методичні посібники, програми;
- конференції, педради, семінари, тренінги;
- випуск методичних бюлетенів, публікації з досвіду роботи над проблемою;
- звіт про результати роботи над єдиною темою на науково-методичній раді методичного центру.
6. Результати роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою на даному етапі

Слайд 27 ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

 • Имя файла: upravlіnnya-sistemoyu-metodichnoї-roboti-u-dnz.pptx
 • Количество просмотров: 65
 • Количество скачиваний: 0